אינדיקטורים לאי רציונליות בשווקים

מידע נוסף יעלה בלנ"ד בש

ניפוח מאזני הבנקים המרכזיים

תשואת אגרות חוב

תמחור מניות כיום לעומת העבר

052-7703159

בניית תקציב לעסק

בניית תקציב לעסק

בניית תוכנית עבודה כללית לעסק לטווח קצר ולטווח רחוק הכוללת: יעדי מכירות, תקציב מסודר לכול תחומי העסק, דוח רווח והפסד וגנט פעילות לפי חודש.

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176