האם יש דרך להימנע מקנס על סילוק מוקדם של המשכנתא?

 

בכדי לענות על השאלה אני צריך להסביר למה יש קנס.

כאשר אנחנו לוקחים משכנתא, אנחנו חותמים עם הבנק על חוזה לפיו בתמורה לסכום שאנו מקבלים עכשיו נשלם לבנק סכום מסוים בכל חודש במהלך תקופה מסוימת. התשלומים החודשיים כוללים מלבד החזר הקרן כמובן גם ריביות (ובחלק מהמסלולים גם הצמדות למדד או למט"ח).

את הכסף שהבנק מלווה לנו, הוא לווה בעצמו ממקורות שונים (אג"ח, תוכניות חסכון פקדונות וכיו"ב).

הרווח של הבנק נובע מהפער בין הריבית שהוא משלם כלווה לריבית שהוא גובה מאיתנו כלווים.

אם אנחנו מעוניינים להפר את ההסכם ולהחזיר לבנק את הסכום לפני הזמן, הבנק יצטרך לחפש לווים אחרים להלוות להם את הכסף שהחזרנו.

במידה ובאותה שעה הריבית שהבנק יוכל לקבל כמלווה תהיה נמוכה יותר מהריבית עליה סיכמנו עם הבנק בחוזה המשכנתא, נמצא שהפרת החוזה (פרעון מוקדם) הסבה לבנק נזק.

הפיצוי שהבנק דורש על הנזק שגרמנו לו הוא פער הריביות בין הריבית שהיתה בהלוואה שלקחנו לריבית המקובלת באותה תקופה על הלוואות מאותו סוג.

הפיצוי ("קנס") מחושב בהתאם לפער הריביות, לסכום שסולק לפני הזמן ולתקופה שנותרה עד לסיום ההלוואה.

מובן שאם הבנק יכול להלוות את הכסף שהחזרנו באותה ריבית או בריבית גבוהה יותר לא נגרם לבנק נזק ובמקרה כזה לא יהיה "קנס" בכלל.

גם כאשר יש "קנס" אם עברו מספר שנים מלקיחת ההלוואה, הבנק מחויב על ידי בנק ישראל לתת הנחה מסויימת על הקנס בהתאם לסוג ההלוואה ולמשך הזמן שחלף מאז לקיחתה.

ביחס לשאלה עצמה -

במסלולי הלוואה בהם הריבית משתנה בתדירות גבוהה - פריים, צמודי מט"ח, מק"מ ומשתנה (צמודה) כל שנה, לא יהיה קנס גם אם הריבית ירדה מכיוון שהנזק שנגרם לבנק איננו משמעותי.

נכון להיום ניתן לקחת במסלולים אלו לכל היותר 33% מן ההלוואה (חלק מהבנקים מגבילים אף יותר מכך).

את יתר ההלוואה צריך לקחת במסלולים (ריביות קבועות או משתנה כל 5 שנים ומעלה) בהם עשוי (אך כאמור לא חייב) להיות קנס.

לווה שמניח שלא יבצע פרעון מוקדם, לא צריך לחשוש יתר על המידה מכך שאם בכל זאת ירצה לבצע ייאלץ לשלם קנס - הסיכוי שהריבית בעוד מספר שנים תהיה נמוכה יותר מהריבית היום הא סיכוי לא גבוה.

ללווה שצופה ברמת וודאות גבוהה סילוק מוקדם (של יותר מ33% מההלוואה) מומלץ לבנות את הרכב ההלוואה בהתאם (על ידי שימוש במשתנה כל חמש שנים או בדרכים נוספות בהתאם למאפיינים הספציפיים לו).

 

 

פנו לאחיטוב תכנון פיננסי כדי להיות בטוחים שלקחתם את המשכנתא הטובה ביותר עבורכם. 

חייגו  1-700-701-444 או השאירו פרטים ונחזור אליכם.

 

 

 1-700-701-444

בניית תקציב לעסק

בניית תקציב לעסק

בניית תוכנית עבודה כללית לעסק לטווח קצר ולטווח רחוק הכוללת: יעדי מכירות, תקציב מסודר לכול תחומי העסק, דוח רווח והפסד וגנט פעילות לפי חודש.

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176