היתר עיסקה

 

בעוד שהלוואה בריבית אסורה מן התורה, אין בעיה הלכתית לתת לאדם כסף על מנת שישקיע אותו ויתחלק עם נותן הכסף ברווחים.
היתר עיסקה הינו חוזה לפיו מוסכם בין נותן הכסף למקבל שהכסף ניתן חצוי בתורת הלוואה ללא ריבית וחציו בתור שותפות בעיסקה כאשר כל עוד מקבל הכסף לא מוכיח שהרווח לא היה אחוז מסויים מתוך ההשקעה, עליו לשלם את אותו אחוז על הכסף שניתן כשותפות בהשקעה.

 

 

מקרים בהם יש צורך לעשות שימוש בהיתר עיסקה - 

  • השקעה בקרן שנותנת הלוואות לחברות
  • רכישת דירה מקבלן 

 

 

כיצד ניתן לערוך היתר עיסקה

להורדה

 

052-7703159

בניית תקציב לעסק

בניית תקציב לעסק

בניית תוכנית עבודה כללית לעסק לטווח קצר ולטווח רחוק הכוללת: יעדי מכירות, תקציב מסודר לכול תחומי העסק, דוח רווח והפסד וגנט פעילות לפי חודש.

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176