052-7703159

קרן השתלמות של מורים

עובדי הוראה זכאים לקרן השתלמות שחלים עליה כללים השונים מהכללים של יתר העובדים במשק.
להלן נעמוד על חלק מההבדלים ומהכללים.


שיעור ההפקדות לקרן של עובדי הוראה גבוה מהשיעור המקסימלי של יתר השכירים.
בשעה שהתקרה אצל שכירים אחרים היא 2.5% הפקדות עובד ו7.5% הפקדות מעביד (ובסך הכל עד 10% מהשכר להשתלמות) , אצל עובדי הוראה העובד מפקיד 4.2% והמעביד 8.4% (בסה"כ 12.6%).

להבדל זה יש מספר השלכות - 
ההפקדה העודפת 0.9% של המעביד ניתנת לעובד רק בשני מקרים - יציאה לפנסיה או חלילה, פטירה.
במידה והעובד יהיה מעונין למשוך את הכסף או לנייד את הצבירה לקרן השתלמות אחרת, הוא יפסיד את ההפקדה העודפת.

 

הלוואה ניתן לקבל רק לאחר וותק של 3 שנים עד 50% מהצבירה אך לא יותר מ40,000 ש"ח.

  

לאחר 6 שנים ניתן למשוך את הכסף הצבור בקרן (בניכוי 11% מהפקדות המעביד)במקרים הבאים - 

  •  החוסך הגיע לגיל 55
  •  החוסך יצא בעבר לשבתון והגיע לגיל 50 / צבר וותק של 15 שנים ומעלה
  •  החוסך פוטר מעבודתו/הפסיק את עבודתו בהוראה
  • מצבו הרפואי קשה
  • יש לו הוצאות רפואיות חריגות
  • יש לו מינוס או הלוואה שגובהם לפחות פי 2 ממשכורתו
  • יש לו 5 ילדים (ומעלה) או שמדובר בהורה חד הורי והוא מתקשה לעמוד בהוצאות המחיה השוטפות

 

מי שצבר וותק של 6 שנים ואיננו עומד באף אחד מהקריטריונים האמורים יכול לנייד את הכסף לקרן השתלמות 'רגילה' ומשם למשוך אותו באופן מיידי (כמובן ניתן גם להשאיר שם את הכסף)

 

ניתן להחיל נזילות של קרן של עובדי הוראה (קרן עם וותק של 6 שנים ומעלה) על קרן השתלמות אחרת אך לא להיפך.

 

הבהרה- אין להסתמך על האמור לעיל לצורך קבלת החלטה. יש לעיין בתקנון העדכני של קרן ההשתלמות

 

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176