052-7703159

כמה שווים 100 שקלים?

 

עצמאים רבים מתקשים בתחילת דרכם להפקיד סכומים משמעותיים לפנסיה ולהשתלמות. כל עוד ההכנסות אינן גבוהות, מלבד הקושי התזרימי גם אין כמעט הטבות מס שמגדילות את הכדאיות של ההפקדות.

אבל יש דברים שאפשר וכדאי לעשות גם עם סכום סמלי, 100 ₪ לדוגמא.

הפקדה לקרן פנסיה -החוק קובע שאדם שמתקבל לעבודה כאשר יש לו תכנית פנסיונית פעילה, זכאי להפקדות כבר מהחודש הראשון לעבודה. למעסיק ניתנת אמנם שהות של 3 חודשים לכל היותר כדי לבצע את ההפקדה אבל הוא מחויב בה רטרואקטיבית החל מהחודש הראשון. אם עובד מתקבל לעבודה ללא תכנית פנסיונית פעילה, המעסיק חייב להפקיד לו לפנסיה רק לאחר חצי שנה.
החוק לא דורש הפקדה של סכום מינימלי לתכנית בכדי שתחשב פעילה ותחייב את המעסיק להפקיד כבר מהחודש הראשון. השכר הממוצע במשק עומד היום על כ11,000 ₪ (ברוטו). הפקדות (מעביד) של חצי שנה שוות לכ9,800 ₪.
עצמאי שמפקיד 100 ₪ בחודש (אפשר גם פחות...) לקרן פנסיה ירוויח את הסכום הזה אם יום אחד יעבור לעבוד כשכיר (בשכר הממוצע במשק).
פתיחת תכנית פנסיה בסכום כזה אפשרית דרך אתרים של חלק מקרנות הפנסיה. אף סוכן לא יסכים לטפל בהפקדה כזו, וטוב שכך.
אגב, הטיפ הזה רלוונטי כמובן גם לאדם שנמצא בין עבודות וגם למי שמחפש משרה לראשונה.
 

מה שעוד כדאי לעצמאי לעשות עם 100 ₪ והפעם מספיקים 100 ₪ בשנה, לא בחודש –
בניגוד לקרנות השתלמות של שכירים, בקרנות השתלמות של עצמאים לא ניתן להחיל וותק מקרן אחת לקרן שניה.
מכיוון שכך, מומלץ לכל עצמאי לפתוח בכל שנה קרן השתלמות חדשה ולהפקיד בה 100 ₪ בלבד.
את יתר ההפקדות כדאי לנתב אל הקרן הוותיקה ביותר כך נוכל לפגוש חזרה את הכסף מוקדם יותר.
עצמאי שיקפיד להפקיד בכל שנה סכום סמלי לקרן חדשה, יוכל לאחר 6 שנים להפקיד בכל סוף דצמבר את ההפקדה המקסימלית (בניכוי 100 ₪ שיופקדו לקרן חדשה) ולמשוך אותם מיד בתחילת ינואר לאחר שהכסף הניב את הטבת המס (תשואה פנטסטית על הפקדת הכסף לפרק זמן כה קצר).
גם את ההפקדה הזו כדאי לעשות 'ללא מגע יד אדם' דרך אתרי אינטרנט של חברות שמאפשרות פתיחת חשבון באופן עצמאי.

 

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176