052-7703159

עדכון לפוסט קודם - שינוי בכללי המשכנתא

בנק ישראל עדכן היום כי בכוונתו להחיל את השינוי עליו הוכרז בטיוטא שפורסמה לפני כשבועיים, באופן מדורג.

כזכור בטיוטא זו נכללה החלטה לפיה ניתן יהיה לקחת 2/3 מתוך המשכנתא במסלול הפריים ולא רק שליש, כפי שניתן היום.

בהתאם להחלטה שפורסמה היום -
לוקחי משכנתאות חדשות יוכלו לקבל משכנתא עם 2/3 פריים החל מה17/1/21.

ממחזרי משכנתא יוכלו לקחת משכנתא כזו החל מה28/2/21
הכנסת השינוי באופן מדורג נועדה להפחית את העומס על הבנקים אם כי להערכתנו היא מהווה בעיקר דחייה של העומס שכן מספרם של לוקחי המשכנתאות החדשות שדחו את לקיחת המשכנתא עד לכניסת התקנות איננו כה גדול.

נציין גם שלהערכתנו ייקח כמה שבועות עד שהשינוי באמת יועיל ללוקחי/ממחזרי המשכנתאות מכיוון שהצפי הוא שהבנקים ינסו בשלב ראשון לתמחר משכנתא עם שני-שליש פריים בריבית גבוהה וייקח מספר שבועות עד שהתחרות בין הבנקים תקטין את המרווחים ותניב את התועלת המיוחלת ללוקחי וממחזרי המשכנתאות.

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176