052-7703159

מה עדיף - 6% או 7%

שאלה - האם כדאי לשכיר להגדיל את ההפקדה לפנסיה מ6% ל7%?
תשובה - כאשר אנחנו מפקידים כסף לפנסיה אנחנו 'נפרדים' ממנו לפחות עד גיל 60. אם יהיה לנו במהלך השנים צורך בכסף הזה, לא נוכל להגיע אליו (אלא אם נשלם מס כבד). 
אמנם הכסף יושקע וישיא תשואה, אבל אנחנו מוותרים על הנזילות והשאלה היא אם יש בכך תועלת והיגיון. 
הגדלת שיעור ההפקדה מ6% ל7% אמנם תגדיל את הפנסיה העתידית אבל היא לא תעניק לנו הטבת מס וגם לא תגדיל את היקף הכיסוי הביטוחי שניתן על ידי קרן הפנסיה.
אמנם על 0.3% מתוך ה1% הנוסף תובטח תשואה של 5.15% + מדד אבל לדעתי יתרון זה לא מפצה על הוויתור על הנזילות של הכסף. 
בהתאם לכך אמליץ שה1% ייכנס לעו"ש ויושקע בתכנית שלא כרוכה בוויתור על נזילות.
ראוי לציין שלחלק מהשכירים יש שכר עליו לא מתבצעות הפקדות לפנסיה. הפקדה עצמאית לפנסיה בשיעור של (עד) 16% ממנו עשויה לזכות בהחזרי מס ובכל מקרה  (גם במקרה שהיא לא יוצרת חיסכון במס) היא תגדיל את הכיסויים הביטוחיים.
יש לציין שישנם מעסיקים שמוכנים להגדיל את ההפקדה שלהם (תגמולי מעביד) במידה והעובד מגדיל את ההפקדה שלו. במקרים אלו הגדלת ההפקדה יכולה להיות משתלמת מאוד.​

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176