052-7703159

ניוד הצבירה מקרן פנסיה לקופת גמל

האם כדאי להוציא את הכסף שצברתי בקרן הפנסיה ולהעביר אותו לקופת גמל?
 

ראשית נבהיר - אם המטרה של ניוד הכספים היא לאפשר משיכה חד פעמית במקום קצבה חודשית, פעולה זו חסרת תועלת. החל משנת 2008 כל כספי התגמולים (בניגוד לכספי הפיצויים) הם קצבתיים ולא משנה באיזה תכנית הם נמצאים. ניתן למשוך אותם (כמשיכה הונית) רק אלא לאחר שלחוסך יש קצבה מינימלית (נכון להיום, כ4,600 ₪ בחודש).

לניוד מקרן פנסיה לקופת גמל יש מספר השלכות שראוי לתת עליהן את הדעת –

 

היבטים ביטוחיים –

 

  • הניוד מאפס את הוותק בקרן הפנסיה. אם יקרה חלילה מקרה ביטוח (פטירה או נכות) ב5 השנים שלאחר הניוד קרן הפנסיה תבדוק שהוא לא התרחש כתוצאה ממצב רפואי שקדם לניוד. במידה וזה היה המצב, קרן הפנסיה לא תשלם את הקצבה (שארים או נכות).
  • מאידך, אם קרה מקרה ביטוח שלא היה תוצאה של מצב רפואי שקדם לניוד, החוסך/שאריו יהיו במצב טוב יותר - תהיה להם בדיוק את אותה הקצבה מקרן הפנסיה (כמו שהיתה אלמלא הניוד) ובנוסף יוכלו למשוך את הכסף שניידו אל קופת הגמל.
  • בגלל איפוס הצבירה - החל מגיל מסוים, לא ניתן יהיה לרכוש כיסוי ביטוחי (שארים ונכות) מקסימלי בקרן הפנסיה.

 

לסיכום – מבחינה ביטוחית לאדם בריא אין סיבה לחשוב שתהיה לו תועלת מהניוד ולאדם שאיננו בריא, אסור לנייד.
 

השפעה על הצבירה העתידית -

 

  • ככל שהצבירה בתוך קרן הפנסיה קטנה יותר, עלות הביטוח הנרכשת בקרן הפנסיה גבוהה יותר. בהתאם לכך כתוצאה מהניוד הצבירה העתידית תהיה נמוכה יותר.
  • החוסך ישלם יותר דמי ניהול – דמי הניהול (מהצבירה) שנגבים בקופת גמל (0.35%-0.5% מהצבירה) גבוהים יותר מדמי הניהול (מהצבירה – זה מה שרלוונטי לענייננו) שגובה קרן הפנסיה (רוב לקוחותינו משלמים 0.1% על הצבירה). כתוצאה מכך הצבירה העתידית תהיה קטנה יותר.מאידך, בקופת גמל אין איזון אקטוארי. בשנים האחרונות עלות האיזון האקטוארי (בקרנות הפנסיה הגדולות) היתה גבוהה יותר מהחיסכון הצפוי בדמי הניהול. מבחינה זו ניוד הוא צעד כדאי.
  • תשואות – כיום 30% מהכסף הצבור בקרן הפנסיה מושקע באג"ח חסרות סיכון הנושאות תשואה של 4.86% + מדד. ניוד לקופת גמל משמעו וויתור על אג"ח מיועדות –
    עבור חוסך המעדיף השקעה אג"חית -בהתאם לתשואות לפדיון בשוק האג"ח - מסלול אג"חי בקרן פנסיה צפוי להניב תשואה גבוהה יותר מקופת גמ"ל אג"חית בזכות האג"ח המיועדות ולכן ניוד איננו כדאי.
    עבור חוסך המעדיף השקעה מנייתית -בעקבות הגאות המתמשכת בשווקי המניות כלל לא בטוח שהתשואה העתידית על מניות תהיה גבוהה יותר מתשואת האג"ח המיועדות (טור מומלץ). בהתאם לכך מסתבר שכיום כדאי יותר לחסוך בקרן פנסיה בה 30% מהכסף מושקע באג"ח מיועדות.רק לאחר שתתרחש מפולת בשווקי המניות התשואה העתידית שתהיה צפויה מהן תצדיק את הוויתור על תשואה חסרת סיכון של האג"ח המיועדות.

 

לסיכום – משקלול כל הגורמים עולה כי כל עוד לא מתרחשת מפולת בשווקי המניות ובשווקי האג"ח, ככל הנראה, בשנים הקרובות יהיה כדאי יותר לחסוך בקרן פנסיה ולכן מהיבט של ניהול ההשקעה נראה שלא כדאי לנייד את הצבירה מקרן פנסיה לקופת גמל אלא אם מישהו מאמין משום מה שמנהל גמל מסוים 'יכה את השוק'.

 

הערה - ישנם מקרים בהם יש שיקולים נוספים שעשויים להשפיע על המסקנות.

האמור לעיל מיועד למידע בלבד ואיננו תחליף לייעוץ פנסיוני אישי.

 

לקבלת ייעוץ פנסיוני מקצועי אובייקטיבי חייגו - 052-7703159

Edit Post Text

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176